Prūsiskai | English | Deutsch | Lietuviškai | Latviski | Po polsku | Па-беларуску | По-русски

Dziś Prūsa (Prusy) wyłania się jako zjawisko kulturowe i duchowe, łącząc przeszłość i teraźniejszość w tworzeniu nowej, jasnej i znaczącej rzeczywistości.

Kultura pruska jest ważną częścią kultury Litwy, Łotwy, obwodu królewieckiego, Gudei i Polski. Pierwszym z języków bałtyckich, który pojawił się w tekstach pisanych i w druku jest właśnie pruski, a istnieją niepotwierdzone relacje sugerujące, że język ten mógł przetrwać nawet do XX wieku. Niemniej jednak zainteresowanie kwestią pruską na poziomie państwowym jest niewielkie, a organizacje wspierające kulturę etniczną również nie wykazują nią większego zainteresowania.

Od końca lat 60. rozpoczęło się odrodzenie języka pruskiego. Niegdyś sklasyfikowany jako język wymarły, od 2007 roku jego status został zmieniony na "żywy" w bazie danych kodów językowych SIL International. Był to wspólny wysiłek naukowców i entuzjastów-amatorów, spośród których niektórzy nauczyli języka pruskiego swoje dzieci.

W ostatnich dziesięcioleciach pojawiło się wiele pruskich dzieł kultury, takich jak opera Prūsai Giedriusa Kuprevičiusa (1995), album z pruskimi pieśniami Prūsų Giesmės (Pruskie Hymny) rytualnego zespołu ludowego Kūlgrinda (2005), pruskie albumy Undēina (2014) i Nawamār (2016) grupy muzycznej Romowe Rikoito, tajemnica Gaja w 2022 roku, piosenka Jotvingiai, a także współczesna sztuka wizualna Mantasa Maziliauskasa, inspirowana tematyką pruską.

Kriwe
Prussian woman

Litewska Wspólnota Pruska, oficjalnie zarejestrowana w 2002 roku, stara się obalić powszechne przekonanie, że bałtycka kultura pruska "wymarła". Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy podzielają zainteresowanie pruskim dziedzictwem i są chętni do odkrywania, zachowania i dalszego rozwoju pruskiej kultury.

Ważnymi aspektami naszej działalności są: nauczanie języka pruskiego, rozwój zasobów do nauki (nasi członkowie stworzyli słownik online i biuletyn, które są umieszczone na twanksta.org od 16 lat) oraz artystyczne eksploracje pruskiej kosmologii. Nasze obecne projekty i plany obejmują: lekcje języka na żywo, dalszy rozwój zasobów internetowych do nauki języka pruskiego, publikację słownika i dwujęzycznych książek pruskich (zarówno folklorystycznych, jak i literatury współczesnej), edukację kulturalną, obozy twórcze i projekty sztuki współczesnej.

Litewska Wspólnota Pruska powstała na bazie krwi i ducha, z jasnym zrozumieniem i świadomością, że ogromna liczba Prusów, aby uchronić się przed ludobójczymi krucjatami, plagami, germanizacją i rusyfikacją, przybyła do swoich bałtyckich braci na Litwie, Łotwie i Białorusi. Świadczą o tym źródła historyczne i pruskie nazwy miejscowości w tych miejscach.

Apelujemy do wszystkich ludzi wolnej woli i zapraszamy do włączenia się do dzieła odbudowy. Obecnie bardzo potrzebujemy wsparcia finansowego, fizycznego i duchowego. Jeśli chcecie się zaangażować, skontaktujcie się z nami.


Old Prussians