Prūsiskai | English | Deutsch | Lietuviškai | Latviski | Po polsku | Па-беларуску | По-русски

Mūsdienās Prūsa (Prūsija) ir parādījusies kā pagātnes un tagadnes kultūras un garīga parādība, radot jaunu, gaišu un jēgpilnu realitāti.

Prūšu kultūra ir nozīmīga Lietuvas, Latvijas, Kēnigsbergas reģiona, Baltkrievijas un Polijas kultūru sastāvdaļa. Paši pirmie zināmie rakstītie teksti un iespiestās grāmatas starp Baltu valodām ir tieši prūšu valodā, un ir «Nepārbaudāmi avoti», kas liecina, ka prūšu valoda varētu būt saglabājusies arī 20. gadsimtā. Neskatoties uz visu to, valsts līmenī par prūšu identitāti interese ir maza, arī etnisko kultūru atbalstošās organizācijas neizrāda lielu uzmanību.

No 20. gadsimta 70-to gadu beigām ir sākusies prūšu valodas atdzimšana. Prūšu valoda savulaik tika klasificēta kā izmirusi, taču no 2007. gada SIL International valodu kodu datubāzē tās statuss ir mainīts .“dzīva”. Kā rezultātā arvien izteiktāk īstenojās sadarbība starp zinātniekiem un vienkāršiem prūšu valodas entuziastiem, no kuriem daži mācīja prūšu valodu arī. saviem bērniem.

Pēdējās desmitgadēs prūšu kultūras jomā parādījušies vairāki darbi, piemēram, Giedriusa Kupreviča opera Prūsai (1995), ceremoniālās folkloras grupas Kūlgrinda prūšu dziesmu albums Prūsų Giesmės (2005), mūzikas grupas Romowe Rikoito prūšu albumi Undēina (2014) un Nawamār (2016), mistērijas Gaja (2022), dziesma Jotvingiai, un Manta Maziļauska mūsdienu vizuālais darbs, iedvesmojoties no prūšu tematikas.

Kriwe
Prussian woman

2002. gadā oficiāli reģistrētā Lietuvas Prūšu Biedrība cenšas atspēkot plaši izplatīto viedokli, ka prūšu kultūra .“izzudusi”. Patiesībā tā ir atvērta ikvienam, kam ir tuvs prūšu mantojums, un tas viss veicina prūšu kultūras formu izpēti, identitātes saglabāšanu un tālāku attīstību.

Svarīgi mūsu darbības aspekti ietver prūšu valodas mācīšanu, mācību resursu izveidi (mūsu biedri ir izveidojuši elektronisko vārdnīcu un informatīvos izdevumus, kuri jau 16 gadus pastāv iekš twanksta.org) un mākslinieciskos prūšu kosmoloģijas pētījumus. Starp mūsu pašreizējiem projektiem un plāniem: prūšu valodas apmācības dzīvajā izpildījumā, arvien jaunu prūšu valodas apguves līdzekļu izstrāde tiešsaistē, vārdnīcas un bilingvālu prūšu grāmatu (gan folkloras, gan mūsdienu literatūras) izdošana, kultūrizglītība, radošo nometņu rīkošana, kā arī laikmetīgās mākslas projekti.

Lietuvas Prūšu Biedrība tika izveidota uz asins un gara pamata, skaidri saprotot un zinot, ka daudzi prūši, glābdamies no genocīdiskajiem krusta kariem, mēra, pārvāciskošanas un pārkrievošanas, ieradās pie sev radniecīgajiem Baltu brāļiem Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā. To apliecina vēstures avoti un prūšu vietvārdi šajās vietās.

Aicinām visus brīvas gribas cilvēkus sniegt savu ieguldījumu prūšu identitātes atjaunošanas darbos. Šobrīd mums ļoti nepieciešams ir finansiāls, fizisks un garīgs atbalsts. Ja vēlaties iesaistīties, lūdzu, sazinieties ar mums.


Old Prussians