Prūsiskai | English | Deutsch | Lietuviškai | Latviski | Po polsku | По-русски

Šiandien Prūsa (Prūsija) iškyla kaip buvęs ir esamas kultūrinis, bei dvasinis fenomenas, kuriant naująją, šviesią ir prasmingą tikrovę.

Prūsų kultūra yra svarbi Lietuvos ir Latvijos, Karaliaučiaus krašto, Gudijos ir Lenkijos kultūrų dalis. Pirmieji žinomi baltų kalba parašyti tekstai ir išspausdintos knygos yra prūsų kalba, o yra apokrifinių pasakojimų leidžiančių manyti, kad ši kalba galėjo išlikti net iki XX a. Nepaisant to, prūsų klausimu mažai domimasi valstybiniu lygiu, etninę kultūrą remiančios organizacijos irgi nerodo didesnio dėmesio.

Nuo XX a. septintojo dešimtmečio pabaigos prasidėjo prūsų kalbos atgimimas. Kadaise ji buvo priskirta išnykusių kalbų kategorijai, o nuo 2007 m. SIL International kalbų kodų duomenų bazėje jos statusas pakeistas į "gyvą". Tai įvyko bendromis mokslininkų ir mėgėjų entuziastų, iš kurių kai kurie mokė prūsų kalbos savo vaikus.

Pastaraisiais dešimtmečiais atsirado nemažai prūsiškų kūrinių kultūros srityje, pavyzdžiui, Giedriaus Kuprevičiaus opera Prūsai (1995 m.), apeiginio folkloro grupės Kūlgrinda prūsiškų dainų albumas Prūsų Giesmės (2005 m.), muzikos grupės Romowe Rikoito prūsiškus albumus Undēina ir Namawār, misterija Gaja 2022 m., daina Jotvingiai, ir Manto Maziliausko šiuolaikinė vizualinė kūryba, įkvėpta prūsiškos tematikos.

2002 m. oficialiai įregistruota Lietuvos Prūsų Bendruomenė siekia paneigti paplitusią nuomonę, kad Baltijos prūsų kultūra yra "išnykusi". Ji yra atvira visiems, kuriems artimas prūsiškasis paveldas, ir skatina prūsiškosios kultūros formų tyrinėjimą, išsaugojimą ir tolesnį plėtojimą.

Lietuvos Prūsų Bendruomenė sukurta kraujo ir dvasios pagrindu, aiškiai suprantant ir žinant, kad labai daug prūsų gelbėdamiesi nuo genocidinių kryžiaus žygių, marų, vokietinimo, rusinimo - atvyko pas savo baltiškus brolius į Lietuvą, Latviją, Gudija. Tai paliudija istoriniai šaltiniai, bei prūsiški vietovardžiai tose vietose.

Svarbūs mūsų veiklos aspektai yra prūsų kalbos mokymas, studijų šaltinių kūrimas (mūsų nariai sukūrė internetinį žodyną ir naujienlaiškį, kurie jau 16 metų talpinami svetainėje twanksta.org), ir meniniai prūsų kosmologijos tyrinėjimai. Tarp mūsų dabartinių projektų ir planų: gyvos kalbos pamokos, tolesnių internetinių prūsų kalbos mokymosi išteklių kūrimas, žodyno ir dvikalbių prūsiškų knygų (tiek tautosakos, tiek šiuolaikinės literatūros) leidybą, kultūrinį švietimą, kūrybines stovyklas, šiuolaikinio meno projektus.

Kreipiamės į visus laisvos valios žmones ir kviečiame prisdėti prie atkūrimo darbų. Dabar mums labai reikalinga finansinė, fizinė bei dvasinė parama. Jei norite įsitraukti, kviečiame susisiekti su mumis.